فیزیوتراپی تخصصی در گرگان

فیزیوتراپی تخصصی در گرگان:اولین دکترای تخصصی فیزیوتراپی در گلستان

فیزیوتراپی یک کار کاملا تخصصی است . اما کمترین مرکزی را در می توان یافت که در زمینه فیزیوتراپی متخصص باشند . اما دکتر شبیهی دارای اولین...

ادامه مطلب

12