مرکز فیزوتراپی کسری

فیزیوتراپی یکی از شاخه‌های دسته بندی شده ی بهداشت حرفه‌ای است. فیزیوتراپیست ها از دانش و مهارت خود برای بهبود طیف وسیعی از بیماری های اسکلتی عضلانی بهره می برند. فیزیوتراپیست‌ها همچنین با انجام درمان‌هایی همانند ماساژ درمانی، ورزش درمانی و سایر تکنیک‌هایی که در مورد آنها به تحصیل پرداخته اند، به بیمارانی که به مشکلات حرکتی دچار شده‌اند، کمک بسیاری شایان توجهی می‌کنند.

جدیدترین مقالات

جدید ترین مقالات دکتر شبیهی در این قسمت مطالعه کنید